Escort gay bilbao xxx xhamster

escort gay bilbao xxx xhamster

Filipinliler, vaftiz olmak üzere akn akn gemideki rahiplere gitmeye baladlar. Magellan ve 60 adam, sahile inecekler, bu srada, gemiler, yerlilerin ordularn top ateine tutacaklard. Kendini tanrnn korumasnda ve asla yenilmez zannettii için, kendi ölümüne sebebiyet vermi kiidir. Lapu lapu sert bir cevap gönderdi ve ispanyollardan korkmadn söyledi. Magellan'n uzlamac yaklam, kendilerini tedirgin ediyordu; zaten oldum olas kendisinden üpheleniyorlard.

Magellan, hiçbir itiraza aldr etmedi ve yerlilerin saldrlarna kar korunmak için ellerindeki haçlarn dahi yeterli olacan söyledi. Ispanyollarda kargaa çkt, yerlilerin kalkanlarla kolayca korunduklar oklar ile saldrmaya baladlar. Magellan yine de kendini, yar beline kadar gelen sulara atarak, kyya doru yürümeye balad; adamlar da peinden geliyordu ve ar zrhlarnn içinde, daha kyya erimeden, bitkin haldeydiler. Toplar, bölükleri datt zaman ise, magellan'n adamlar, kalanlara, klç ve tüfekler ile saldracaklard. Bu nedenle denizciler, magellana, artk yeter deyip, önce maluku adalarna gidip, yamalarn yapp, sonra da pasifik üzerinden ispanyaya dönmenin zaman geldiini hatrlattlar. Tecrübeli denizciler ise, sava planlarna dahil edilmemiti dahi. Be külüstür gemi ile yola çkan magellan, dünyann öbür yarsna doru yelken açt, ciddi isyanlar bastrd ve uursuz magellan boazndan geçti (birbiri ardna magellann rotasn takip eden kaptanlar, kayalk ve sisli boazda büyük bir hezimete uruyorlard. Carlosu, maluku adalarnn, portekize deil, ispanyaya ait olduuna dair ikna etmeyi baarmt (aslnda bu da gerçek d saylabilirdi, çünkü maluku aslnda endonezya ya aitti, ancak, 1494 tarihli tordesillas anlamas 'na göre, romann dousunda ne varsa portekize, romann batsnda ne varsa, ispanyaya aitti. Carlos, adaya sahip olmak istiyordu. Bu noktada, magellann adamlarndan az biraz akll olanlar, hayatlarnn gerçekten tehlikede olduunun farkna varm ve akl banda olan her adamn yapaca eyi yaparak, gemilere kaçmaya balamlard.

Daha sonra, humabon, magellana, ailesinden birinin çok hasta olduunu haber vermiti; magellan adam buldu, karsn ve on çocuunu vaftiz etti; birkaç ifal bitki verdi ve adam iyileti.

..

Mürettebat, tala, fare ve deri benzeri, artk ne bulursa onu yer hale gelmiti; adamlar, çeitli diller bilmekteydi ve hiçbiri, rastladklar dier gemilere, nereye gittiklerini söylemiyorlard. En azndan, ispanyann 18 yandaki kral. Ancak, neredeyse imkansz eyleri baard için, dindarl da, fanatiklik boyutlarna erimiti. Ertesi gün geldiinde, magellann adamlar, mercan kayalklarnda mahsur kaldlar; kydan da fazla uzaktaydlar ve o nedenle bir ie yaramyorlard. Dierleri, bu aklsz macerann akbetini tahmin ederek, uzak duruyor, seyircilerin arasnda yer almay tercih ediyordu. Sonuçta, olaanüstü bir gemi yolculuuna imza atmt ki, bunu da dorudan, tanrnn bir ihsan olarak görmekteydi.

Baharat yetien bu adalar, o dönemde lüks saylan baharat fiyatlar dikkate alndnda, büyük deer tayordu. Magellan, humabona, yakndaki bir adada bulunan düman lapu lapu yu yenme sözü vermiti. Daha sonra yerliler iddetli bir saldr balatt. Cebu adasnn savaçlar daha fazla seyirci kalmak istemediler ve kurtarmaya gittiler; ancak o srada, kaptanlarn kurtarmak üzere ate açan ispanyol gemilerinden birinin top atei, onlara isabet etti (hatta kurtarmaya giden yerlilerden dört kii hayatn kaybetmitir). De, lapu lapuya sava açt; filipinlilerin tüm yardm tekliflerini nazikçe reddetti ve denize açlp, teknelerinden sava seyretmelerini istedi. De cebu adas kral datu humabon ile pazarlklara balad.

Magellan bunu bile kabul etmiti. Pek de kötü bir plan deild; normal artlar altnda, zafer kesindi; ancak magellan kendine o kadar güveniyordu ki, adada bir keif gezisine bile çkmamt. Magellan, aklnca lapu lapuya bir ans daha vererek, kendisine, ispanyann emrine girmek üzere ultimatom gönderdi; komusu humabon ise, bölgedeki amiri olacakt. Magellann elindeki adam says artk on kiiden azd ve etraflar yerliler ile çevriliydi. Yerliler magellan öldürdüklerinde ise parças kalmamt; humabon, lapu lapuya, magellandan kalanlarn iade edilmesi karlnda ödül vereceini bildirmi, ancak magellandan geriye kalan herhangi bir ey bulunamamtr.

Bu durum da, yerlilerce, tanrnn gücü olarak algland. Ispanyollar bu mesaj ile çok alay ettiler; ancak sonuçta ertelemeyi kabul ettiler. Hasta ölmü olsa idi balarna gelecekleri biliyorlard ve yerlileri zapt rapt etmek için, tecavüz, ikence, köle olarak alp satmak gibi, daha geleneksel ispanyol yöntemlerine alknlard. Daha da önemlisi, yerlilerin, hristiyanl kabul etmesinin, dünyada da ispanyol tebaasna girmeleri anlamna geleceine inanyordu. Gittii yerlerdeki yerlileri katolik yapmak için elinden geleni yapyordu. Hiçbirinin daha önceden sava tecrübesi yoktu. Yerlilerin hiçbir stratejik tavsiyesini almad; sadece, bu dinsizlere, sayca fazla olmalarna ramen bir hristiyan ordusunun nasl da galip geleceini göstermek üzere, her bir gemiden yirmier gönüllüyü yanna istedi.

Çou, tüfei doldurmay dahi bilmiyordu. Kendine ordu olarak, kamarot, ahç ve garsonlar arasndan 60 kii seçti. Zaten kendi tanrsal güçlerine iyice inanmt ve kimsenin kendini yenemeyeceini dünüyordu; tanr imdiye kadar onu yolda brakmamt, yine yannda olacakt; yerliler, tanr ile kendinin arasna gelemezdi (gerçekte ise, yerliler, tanrsna tahmininden ksa sürede kavumasnda büyük rol oynamlardr). Magellan, batya ilerlemek sureti ile, bulunacak adalarn yine de ispanyaya ait olduunu ispatlayabileceini dünüyordu (batdan ulalsa dahi, bunlar aslnda, dünyann, portekize ait yarsnda yer almaktayd). Magellandan, savaa balama saatini, bir sonraki sabaha ertelemesini istedi; böylece sava uygun bir ordu toparlayabilecekti. Ancak bu, dier gemilerin kaptanlarn tedirgin ediyordu, çünkü, tanrnn gücünü, kendi gücü gibi gösterenlerin bana gelenleri görmü veya en azndan öykülerini dinlemilerdi. Halbuki, belirlenen sava alann çepeçevre saran bir kayalk vard ve bu kayalk, gemilerin, kyya, top at mesafesine kadar yaklamasna engel olacakt.

Pajas peliculas xxx en castellano

Vids gay gratis sexo con escort

Chat gay malaga travestis follando tios

Sexo con pollas grandes productoras porno españolas 373
Traga pollas escort gay cancun 808
Dos hombres follando hentay videos 907
Escort gay bilbao xxx xhamster Cita a ciegas blake edwards chat con hombres calientes
Yesca gay dating app swinger de citas 946

Sexo escort santiago hombres gay

350 millik magellan boazndan, magellandan sonra geçen ilk gemi, 60 yl sonra, sir francis drake in tecrübesi ile geçebilmitir). Bandan itibaren, magellann portekizli bir casus olmasndan endie ediyorlard, magellan da, bu korkular gidermek adna pek bir giriimde bulunmamt. Magellan, mürettabatn, kendi bildikleri yoldan deil, dünyay tersine dolaacak ekilde bir rota üzerinden getirmi ve adamlarna, yolculuun amacn dahi söylememiti. Uzun görümelerden sonra humabon hristiyanl kabul edeceini açklad; ancak, kalabalk videos poeno gratis escort gay merida hareminden vazgeçesi yoktu. Ancak magellann da onlara bir sürprizi vard. Zehirli bir ok ile ayandan vurulan magellan, oku ayandan sökerek, savaa devam etmitir; daha sonra, yüzünden mzrak ile darbe alm; kendi mzra, düen bir cesete taklarak elinden dümü; klç klland kolu yaralanmt. Öte yandan lapu lapu, adamlarn, su seviyesinden çok geride, üç sra hendek arkasna dizmiti. Donanma konseyi buna inanamyordu; ispanyol hükûmeti, sefere giden kaptanlarn, hayatlarn riske atmalarn yasaklyordu; bu da, son derece gereksiz bir savat. Öte yandan, oldum olas dindar bir adamd; geçirdii günler ise, pek baka seçenek brakmyordu zaten. 1521 senesinde, ferdinand magellan, filipinlerde cebu adasna vard zaman, muhtemelen kendini olaanüstü becerikli ve üstün biri olarak görüyordu.